Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

"Życzliwy Włocławek" 2018/19

W dniach 11 – 15 marca 2019 roku we włocławskich szkołach odbywa się kampania pod hasłem "Życzliwy Włocławek", do której przyłączył się, poprzez szereg przeprowadzonych zajęć i pogadanek oraz różnorodną aktywność artystyczną uczniów, również Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena. Przedstawiamy najciekawsze projekty zrealizowane przez uczniów ZSM.

* * * * *

Najmłodsi uczniowie OSM pod opieką pani Urszuli Frąckiewicz-Dorszewskiej wykonali prace plastyczne:

* * * * *

Uczniowie klas I – III, pod opieką wychowawców, wykonali prace plastyczno – techniczne „Życzliwe buźki”. W nawiązaniu do tych prac we wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki z pedagogiem szkolnym. Na przykład klasa II OSM uczestniczyła w zajęciach „Życzliwość – ważne słowo”.

* * * * *

W dniu 12 marca 2019 roku uczniowie klasy VI A uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 23 i Centrum Kultury Browar B. Obejrzeli oni spektakl zatytułowany „Feniks”, przygotowany przez Teatr Profilaktyczny „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” z SP 23 we Włocławku. Młodzi aktorzy poruszyli w przedstawieniu tematykę szeroko rozumianej tolerancji, akceptacji i życzliwości.

* * * * *

W dniu 13 marca 2019 roku w sali kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku wystawiono montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Kleopatra”, w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku – członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Przedstawienie zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, a wpisało się ono w trwającą w dniach 11-15 marca 2019 roku kampanię „Życzliwy Włocławek”.

Wystąpili:

  • Martyna Baranowska, Julia Chmielewska i Jakub Urbański z klasy gitary p. Przemysława Kowalskiego,
  • kwartet smyczkowy w składzie: Maria Chaberska, Maja Gumowska, Julia Lisiecka – skrzypce i Aleksandra Gągolewska – wiolonczela z klasy kameralnej p. Michała Litwy,
  • Szymon Rosłonowski z klasy fortepianu p. Zbigniewa Mereckiego,
  • zespół smyczkowy w składzie: Dorota Podlewska, Katarzyna Modrzejewska i opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu p. Eliza Ludkiewicz – skrzypce (przygotowanie p. Dorota Reniecka)
  • zespół wokalny w składzie: Katarzyna Modrzejewska, Natalia Walczak, Małgorzata Zasada, Karolina Witwicka, Grzegorz Tomczak, Mikołaj Gałkin, Marcin Olbiński i Paweł Stachowiak.

* * * * *

Uczniowie klasy V B na zajęciach z wychowawcą omówili zagadnienia związane z tematyką życzliwości. Podsumowaniem zajęć była wspólna praca uczniów nad projektem „Życzliwy Włocławek”. Wykonali oni cztery plakaty do haseł: „Szacunek”, „Tolerancja”, „Godność” i „Miłość” pod kierunkiem swojej wychowawczyni, pani Jolanty Ziółkowskiej.

* * * * *

W dniu 13 marca 2019 roku na lekcji wychowawczej klasa V A pod życzliwym okiem p. Olimpii Czachowskiej oraz swojego wychowawcy p. Macieja Muszyńskiego, przygotowała projekt „Życzliwy Włocławek”. Zadaniem każdego z uczniów było wyklejenie na mandali skojarzeń z pojęciem życzliwość. Następnie wszystkie mandale naklejone zostały na wizerunek włocławskiego mostu, symbolizującego połączenie dobra, uśmiechu oraz miłości. Powstał w ten sposób „Życzliwy Włocławski Most”.

* * * * *

W dniu 14 marca 2019 roku Sekcja Instrumentów Strunowych zorganizowała koncert w wykonaniu najmłodszych uczniów - pierwszoklasistów z klas skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu i gitary. Wystąpili uczniowie klasy I OSM: Małgorzata Błaszkiewicz, Antoni Plichta, Jadwiga Dominikowskia, Magdalena Stokwisz, Nikola Wądołowska, Aleksandra Migdalska i Jan Żarnowski, klasy I PSM I st. c6: Wojciech Wasiak, Apolonia Przybylska, Marcelina Kamińska i Andrzej Kwiatkowski oraz Ewa Wiśniewska z klasy I PSM I st. c4.
Pierwszy publiczny występ najmłodszych dostarczył radości i wzruszeń zgromadzonym słuchaczom, wśród których znaleźli się głównie najbliżsi młodych wykonawców. Swą grą młodzi adepci gry na instrumentach strunowych włączyli się w obchody tygodnia "Życzliwy Włocławek".

* * * * *

Również uczniowie klasy VII OSM I stopnia włączyli się w obchody tygodnia „Życzliwy Włocławek”. Na zdjęciach uczniowie klasy VII podczas wspólnej pracy nad projektem „Życzliwy Włocławek” w czasie godziny wychowawczej, pod kierunkiem swojej wychowawczyni, p. Grażyny Czerwińskiej.

* * * * *

Uczniowie klasy VIII OSM I stopnia w ramach kampanii „Życzliwy Włocławek” wykonali na godzinie wychowawczej pod opieką swojej wychowawczyni, p. Angeliki Typiak, „Drzewo życzliwości”.

* * * * *

15 marca 2019 roku nastąpiło podsumowanie akcji. W tym dniu uczniowie klas II – VIII pod nadzorem pani Sylwii Jaśpińskiej – Puzio oraz wychowawców klas wykonali pracę plastyczną „Mandala serc – zainwestuj w dobro”.

pomoc