Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

 

W dniach 16 – 20 marca 2020 roku we włocławskich szkołach odbywać się miała druga edycja kampanii pod hasłem "Życzliwy Włocławek". Przyłączyć miał się do niej, poprzez szereg przeprowadzonych zajęć i pogadanek oraz różnorodną aktywność artystyczną uczniów, również Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena. Niestety, z powodu czasowego zawieszenia zajęć w szkołach w związku z epidemią COVID-19 zaplanowane działania nie odbyły się. Oczekujemy na trzecią edycję kampanii, wiosną 2021 roku.

 

pomoc