Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Pracownicy szkoły

DYREKCJA SZKOŁY
 
ROMAN KOZICKI - dyrektor

BEATA  CHEŁMINIAK  - wicedyrektor 

ALEKSANDRA BIERNACKA  - wicedyrektor

 

PRZEDMIOTY  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Karolina Matusiak-Bednarek - j.polski, wychowawca

Iwona Gonstal - j.polski

Grażyna Czerwińska - j.angielski, wychowawca

Daria Kijuk - j.angielski

Małgorzata Tomaszewska - j.francuski

Agnieszka Sołtysiak - matematyka, wychowawca

Julita Kocimska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca

Joanna Piwek-Drożdżewska  - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca

Hanna Zielińska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca

Michał Biernacki - wychowanie fizyczne

Maciej Muszyński - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca

Joanna Piwońska - biologia, przyroda

Joanna Wojtczak - geografia

Izabela Brudzińska - chemia, fizyka

Sylwia Jaśpińska - Puzio - plastyka

Joanna Grabowska - religia

Dawid Mendrok - katecheza ewangelicka

Jolanta Ziółkowska - historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, wychowawca

Grzegorz Poturalski - informatyka

Marek Kownacki - technika

Amanda Czerwińska - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Martyna Guszczyńska - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Michalska - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Eliza Ludkiewicz - psycholog

Dobrawa Wiśniewska  - pedagog

Ewa Krupińska - logopeda

Beata Chełminiak - wychowawca świetlicy szkolnej

Monika Pawlicka - wychowawca świetlicy szkolnej

Agnieszka Stasinowska - wychowawca świetlicy szkolnej

Angelika Typiak - wychowawca świetlicy szkolnej

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

Ewa Grębocka-Stachowiak - fortepian, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, akompaniament – kierownik sekcji

Rafał Błaszczyk - fortepian, akompaniament

Anna Dąbrowska - fortepian dodatkowy

Rafał Dobrzyński - fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, akompaniament, zespół kameralny

Beata Grzegorowska - fortepian, fortepian dodatkowy

Zuzanna Hołda - fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, akompaniament, zespół kameralny

Adam Klarecki - organy, improwizacja organowa, fortepian dodatkowy, akompaniament, zespół kameralny

Klaudia Kołata - fortepian, fortepian obowiązkowy, akompaniament

Jolanta Marciniak - fortepian, fortepian dodatkowy

Zbigniew Merecki - fortepian, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, akompaniament

Monika Rupczak - fortepian, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, akompaniament

Monika Stanowska - fortepian, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, akompaniament

Ewa Szczepańska - fortepian, fortepian dodatkowy

Jacek Szczepański - fortepian, akompaniament

 

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH

Katarzyna Kaleta - skrzypce, zespół kameralny – kierownik sekcji

Aleksandra Biernacka - skrzypce, zespół kameralny

Kinga Bubel - wiolonczela

Violetta Dzięcielewska - skrzypce

Marek Dzięcielewski - skrzypce

Marcin Kowalski - gitara

Przemysław Kowalski - gitara, zespół instrumentalny, zespół kameralny

Anna Nasarzewska - skrzypce, zespół kameralny

Magdalena Świąder - altówka

Andrzej Wyrwicki - kontrabas, zespół instrumentalny

 

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, AKORDEONU I PERKUSJI

Grzegorz Weręgowski - perkusja, zespół kameralny –  kierownik sekcji

Agnieszka Bartoszewicz - flet

Małgorzata Bętkowska - flet

Sławomir Brzozowski - akordeon, zespół kameralny

Dobrawa Grzymała - saksofon, zespół kameralny

Robert Józefowicz - waltornia, zespół kameralny

Roman Kozicki - klarnet

Zuzanna Kuklewska - klarnet

Jan Miś - perkusja

Anna Skowron - flet, zespół kameralny

Dariusz Zaleśny - saksofon, zespół kameralny

Jacek Zasada - flet 

Mieczysław Żelazko - trąbka

 

SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH I ŚPIEWU

Lucyna Klarecka - kształcenie słuchu, nauka o muzyce, formy muzyczne, historia muzyki, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze –  kierownik sekcji

Anna Dąbrowska - podstawy rytmiki, kształcenie słuchu

Magdalena Gorzkowska - kształcenie słuchu, wiedza o muzyce, nauka o muzyce, harmonia, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Paulina Gostyńska - kształcenie słuchu, podstawy rytmiki, audycje muzyczne, wiedza o muzyce, chór, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Teresa Karpińska - Czajkowska - harmonia, formy muzyczne

Marta Miklaszewska - kształcenie słuchu, podstawy rytmiki, audycje muzyczne, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Dorota Reniecka - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna, chór, zespół instrumentalny, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Marian Szczepański - chór, emisja głosu, czytanie nut głosem

 

WYDZIAŁ WOKALNY

Wiesława Kończewska - Plac - śpiew, dykcja i recytacja, zespół wokalny

  

ADMINISTRACJA

Magdalena Jezierska - kierownik gospodarczy

Grażyna Kowalewska - specjalista do spraw uczniowskich

Sylwia Wesołkowska - specjalista do spraw kadr

 

Barbara Genert-Tapilska - sprzątaczka

Mirosława Grabowska - sprzątaczka

Beata Jagodzińska - sprzątaczka

Bożena Literska - sprzątaczka

Anna Parczewska - sprzątaczka

Zofia Pawłowska - sprzątaczka

Joanna Piekarska - sprzątaczka

Joanna Tumińska - sprzątaczka

Mateusz Kędracki - stroiciel

Bogdan Świątkiewicz - robotnik magazynowy

Jan Łuczak - dozorca

pomoc