Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rada Rodziców, Fundusz Remontowy - numery rachunków bankowych
Szanowni Państwo
 Zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia finansowego szkoły. Każda przekazana przez Państwa kwota będzie dla szkoły dużą pomocą.
 Fundusz Remontowy
PKO BP 50 1020 5170 0000 1302 0106 4484 
Rada Rodziców
PEKAO SA 08 1240 3389 1111 0010 3024 8855
Dziękujemy
Rada Rodziców ZSM we Włocławku