pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecność nauczycieli
W dniu 25 września 2023 r. zajęcia z p. Anną Skowron nie odbędą się.
W dniach 25 - 28 września 2023 r. zajęcia z p. Beatą Grzegorowską nie odbędą się.