Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecność nauczycieli
W dniach 26 września - 7 października 2022 r. zajęcia z p. Klaudią Kołatą nie odbędą się.
W dniu 29 września 2022 r. zajęcia z p. Lucyną Klarecką nie odbędą się.