Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecność nauczycieli
W dniach 22 - 25 listopada 2021 r. zajęcia z p. Beatą Grzegorowską nie odbędą się.
W dniach 24 - 30 listopada 2021 r. zajęcia z p. Dariuszem Zaleśnym nie odbędą się.
W dniach 25 - 26 listopada 2021 r. zajęcia z p. Agatą Chylińską nie odbęda się.
W dniu 25 listopada 2021 r. zajęcia z p. Aleksandrą Pilarską nie odbędą się.