Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecność nauczycieli
W dniach 5 - 10 grudnia 2019 r. zajęcia z p. Anną Skowron nie odbędą się.
W dniach 5 - 9 grudnia 2019 r. zajęcia z p. Jackiem Zasadą nie odbędą się.
W dniach 5 - 12 grudnia 2019 r. zajęcia z p. Ewą Grębocką - Stachowiak nie odbędą się.
W dniu 9 grudnia 2019 r. zajęcia z p. Ewą Szczepańską nie odbędą się.
W dniach 9 - 10 grudnia 2019 r. zajęcia z p. Małgorzatą Bętkowską nie odbędą się.