Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecność nauczycieli
W dniach 11 - 15 października 2019 r. zajęcia z p. Ewą Szczepańską nie odbędą się.
W dniach 16 - 17 października 2019 r. zajęcia z p. Grzegorzem Weręgowskim nie odbędą się.
W dniach 15 - 25 października 2019 r. zajęcia z p. Krzysztofem Suwaldem nie odbędą się.