Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rada Rodziców

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Ilona Rojewska

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Jacek Białecki

Sekretarz Rady Rodziców – Joanna Żarnowska

Skarbnik Rady Rodziców – Magdalena Szulczewska

Komisja rewizyjna – Bernadetta Błaszkiewicz

Komisja rewizyjna – Ida Greszkiewicz

Komisja Rewizyjna - Joanna Prośniak

Członek Rady Rodziców - Urszula Wasielewska

Członek Rady Rodziców - Weronika Lendzion

Członek Rady Rodziców - Anna Michalak

Członek Rady Rodziców – Paweł Lach

Członek Rady Rodziców – Cezary Ziółkowski

 

 

 

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 

Agnieszka Dyszczyńska – przewodnicząca

Adam Żarnowski

Ilona Rojewska

Aneta Kasiborska

Monika Stanowska

Lucyna Klarecka

Monika Rupczak

Sławomir Brzozowski

Karolina Witwicka

Krzysztof Baranowski

Paweł Stachowiak

Julia Stasinowska

 

 

 

Dobrowolne składki na Radę Rodziców

ZSM im. Czesława Niemena we Włocławku

 

 

1.        Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 ustalona została na  kwotę 100 złotych za cały rok szkolny dla uczniów OSM I stopnia oraz kwotę 80 złotych za cały rok szkolny dla uczniów PSM I i II stopnia. W przypadku, gdy do ZSM uczęszcza rodzeństwo, wysokość składki za drugie dziecko obniżona zostaje o połowę, zaś trzecie dziecko jest zwolnione z opłat. 

 

2.        Istnieje możliwość rozłożenia składki na Radę Rodziców na dwie raty: I rata do końca października 2022 r., druga do końca lutego 2023 r.

 

3.        Składki można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców: Bank PEKAO S.A. I Oddział we Włocławku; nr konta 08 1240 3389 1111 0010 3024 8855.

 

 

 

 Opłaty za wypożyczenie instrumentu i za fundusz remontowy

 

1.        W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące opłaty:

          a) opłata za wypożyczenie instrumentu w wysokości 200 zł za rok szkolny /dla rodziców uczniów wypożyczających  instrument/

          b) opłata za fundusz remontowy w wysokości 150 zł za  rok szkolny (w przypadku rodzeństwa: drugie dziecko 75 zł, trzecie bezpłatnie)

 

2.     Opłat za wypożyczenie instrumentu oraz za fundusz remontowy można dokonywać poprzez wpłatę na konto bankowe, nr konta 50 1020 5170 0000 1302 0106 4484 z dopiskiem "Fundusz Remontowy".

 

pomoc