Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku


Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku  otrzymał kwotę 20 000 zł dofinansowania  w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego na realizację zadania: „Zakup i modernizacja instrumentarium w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku”. W ramach zadania zakupiono, m.in.: skrzypce, wiolonczelę, waltornię, flet, klarnet, saksofon, futerały do skrzypiec i fletu.

pomoc