pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Organizacja tygodnia pracy w roku szkolnym 2022/2023




Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 podobnie  jak w latach ubiegłych, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze będą realizowane przez 6 dni w tygodniu.