Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Komunikat od Rady Rodziców
Szanowni Państwo
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2020/2021 dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy dokonali wpłat na Fundusz Remontowy i Radę Rodziców.  Przekazane środki w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie szkoły. Jednocześnie zachęcamy wszystkich tych z Państwa, którzy nie wsparli finansowo szkoły o dokonywanie w dogodnym dla Państwa czasie wpłat na poniższe numery kont. Każda przekazana przez Państwa kwota będzie dla szkoły dużą pomocą.
 Fundusz Remontowy
PKO BP 50 1020 5170 0000 1302 0106 4484 
Rada Rodziców
PEKAO SA 08 1240 3389 1111 0010 3024 8855
Dziękujemy
Rada Rodziców ZSM we Włocławku