Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Realizacja projektu "Muzyk pełen ptasich nut"
Z radością informujemy, że w szkole został zrealizowany projekt „Muzyk pełen ptasich nut”. Dzięki staraniom Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych udało się pozyskać kwotę 3940 zł  na wykonanie zadania w ramach  programu grantowego „Zielono nam” – I edycja Fundacji Anwil. Projekt zakłada budowę ścieżki edukacyjnej oraz instalację  hoteli dla owadów i  budek dla ptaków. Dziękujemy przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ilonie Rojewskiej oraz Pani Karolinie Markowicz, Panu Łukaszowi Markowiczowi, Panu Jackowi Białeckiemu za prace przy realizacji projektu.