Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

KONKURS PLASTYCZNY pod nazwą

 

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MUZYKA WOKÓŁ NAS”

kategoria klas I – III

I miejsce                     – Lena Ułanowicz                             PSP ZE Wiedza

II miejsce                    – Maja Szymańska                           SP nr 14

III miejsce                  – Martyna Żmuda-Trzebiatowska PSP ZE Wiedza

wyróżnienia                – Lena Seroczyńska                           ZSK im. ks. J.Długosza

                                   – Lidia Oleradzka                             PSP ZE Wiedza

                                   – Szymon Pączkowski                     SP nr 14

kategoria klas IV – VII

I miejsce                     – Aleksandra Gągolewska              OSM

II miejsce                    – Bianka Puzio                                 OSM

III miejsce                  – Martyna Jakubowska                  SP nr 22

wyróżnienia                – Małgorzata Zasada                       OSM

                                   – Jakub Błaszczyk                           SP nr 18

                                   – Miłosz Balcerowski                       OSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO                                    

„ MUZYKA WOKÓŁ NAS”

 

   Konkurs organizowany jest w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

 

      

            CELE KONKURSU

 

 

  1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

  2. Kształtowanie   wrażliwości   estetycznej   poprzez   popularyzowanie   różnorodnych   form   plastycznych.

  3. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na otaczającą nas muzykę i jej różnorodność.

  4. Uczczenie jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.

   

            ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VII.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.
 4. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie, wyklejanki (praca nie powinna zawierać elementów sypkich, takich jak ryż, kasze, makarony, muszle...), collage.
 5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 

    ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 a) klasy I-III

 b) klasy IV-VII

 1. Ostateczny termin składania prac upływa 04.06.2018r.
 2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem, nie będą oceniane.

 

   

 

 

   ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora, Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 08.06.2018r.
 4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia i drobne upominki.

 

    Konkurs zrealizowano w ramach zadania dofinansowanego z budżetu gminy miasto Włocławek.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny w zakładce DO POBRANIA