pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Zawieszenie zajęć w czasie wywiadówwki
Ze względu na śródroczne zebrania nauczycieli z rodzicami  w dniu 26.01.2023 r.,  w godz. 16:30 – 18:00 zajęcia przedmiotów ogólnomuzycznych nie odbędą się. Zajęcia nauczycieli instrumentalistów zostają zawieszone w godz. 16:30 – 17:30.