pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Wywiadówka
Informujemy, że 26 stycznia 2023 r. o godz. 16:30 odbędą się śródroczne spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów ZSM.
W tym dniu w godz. 16:30 – 18:00 zajęcia przedmiotów ogólnomuzycznych nie odbędą się.
Zajęcia nauczycieli instrumentalistów zostają zawieszone w godz. 16:30 – 17:30.