Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020
Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia  dla uczniów klas I - VIII OSM I st. zostaną przekazane uczniom w pierwszych dniach września. 
Uczniowie uczęszcający na zajęcia religii zobowiązani są we własnym zakresie zakupić podręczniki bez kart pracy zgodnie z nastpującym wykazem:
kl. I "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"
kl. II "Kochamy Pana Jezusa"
kl. IIII "Przyjmujemy Pana Jezusa"
kl. IV "Jestem chrześcjaninem"
kl. V "Wierzę w Boga"
kl. VI "Wierzę w Kościół'
kl. VII "Spotkanie ze Słowem"
kl. VIII "Aby nie ustać w drodze"
Wydawnictwo Świętego Wojciecha