Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecność nauczycieli
W dniach 10 i 13 czerwca 2019 r. zajęcia z panią Julią Stanecką nie odbędą się.
W dniach 11 i 13 czerwca 2019 r. zajęcia z panem Przemysławem Gronkowskim nie odbędą się.
W dniu 14 czerwca 2019 r. zajęcia z panią Martą Miklaszewską nie odbędą się.