Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nauczanie zdalne przedłużone do 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczanie  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostaje przedłuzone do 22 grudnia 2020 r.