Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Komunikat dotyczący zakończenia roku szkolnego
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w warunkach szczególnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Wręczanie świadectw odbędzie się w auli szkolnej.  
Do auli udostępnione będzie wejście od strony parkingu szkolnego
Wauli mogą przebywać tylko uczniowie. Rodzice pozostają poza budynkiem szkoły.  
Uczniów wchodzących do szkoły obowiązują maseczki/przyłbice. Obowiązkowa jest też dezynfekcja dłoni. 
Podczas wręczania świadectw obecna będzie tylko dyrekcja szkoły, a w przypadku OSM I st. – wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, ogólnomuzycznych i nauczyciele instrumentaliści nie wezmą udziału w rozdaniu świadectw. 
Prosimy, by uczniowie nie przynosili upominków (kwiaty, słodycze). 
Uczniowie, którzy nie odbiorą  świadectw osobiście w dniu zakończenia roku szkolnego, mogą tego dokonać w sekretariacie szkoły począwszy od dnia 29.06.2020r.  
Czas pracy sekretariatu: pon. - piątek; godz. 8:00 – 15:00. 
 
Harmonogram wręczania świadectw: 
24.06.2020r. 
g.10:00 – klasa VIII OSM I st. 
 
26.06.2020r.: 
g.09:00 – klasa I OSM I st. 
g.09:30 – klasa II OSM I st. 
g.10:00 – klasa III OSM I st. 
g.10:30 – klasa IV i V OSM I st. 
g.11:00 – klasa VIa i VIb OSM I st. 
g.11:30 – klasa VIIa i VIIb OSM I st. 
 
g.15:30 – klasy I-III C6 PSM I st. 
g.15:50 – klasy IV – VI C6  PSM I st. 
g.16:10 – klasy I – IV C4 PSM I st. 
g.16:30 – klasy I – II PSM II st. wydz. instrumentalny 
g.16:50 – klasa III PSM II st. wydz. instrumentalny 
g.17:10 – klasy IV – V PSM II st. wydz. instrumentalny oraz klasy I – III PSM II st. wyd. wokalny.