Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Komunikat do uczniów PSM I i II st.
Uczniów ze szkół (klas), w których zdiagnozowano przypadki zakażenia koronawirusem i nauka odbywa się w systemie zdalnym,
prosimy o nie przychodzenie na zajęcia
do Zespołu Szkół Muzycznych (do czasu wyjaśnienia sytuacji
w szkole ogólnokształcącej).