Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Komunikat do uczniów i rodziców
 
Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.
Jednocześnie informujemy o terminach wystawienia przewidywanych oraz końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (OSM I st.).
Oceny przewidywane:
do  8 maja 2020r. – kl. IV  i kl. VI PSM II st.
do 15 maja 2020 r. – OSM I st. , PSM I st. oraz kl. I – V PSM II st.
Oceny klasyfikacyjne  na koniec roku szkolnego:
do  8 czerwca 2020r. – kl. IV  i kl. VI PSM II st.
do 15 czerwca 2020 r. – OSM I st. , PSM I st. oraz kl. I – V PSM II st.