Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

KOMUNIKAT DO RODZICÓW
Szanowni Państwo
W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkole informuję, że nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych w celu realizacji programu nauczania będą kontaktować się z uczniami oraz ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego, komunikatorów internetowych,
i telefonów komórkowych. Codziennie od poniedziałku do piątku nauczyciele będą przesyłać materiały dydaktyczne, zadawać prace do samodzielnej realizacji, odpowiadać na wszystkie pytania związane z bieżącym materiałem nauczania.   Proszę o umożliwienie  dzieciom korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych, które staną się nowymi narzędziami w realizacji  programu nauczania. Również nauczyciele przedmiotów muzycznych będą kontaktować się z uczniami i  rodzicami i w miarę możliwości pomagać w codziennym ćwiczeniu na instrumencie, kształceniu słuchu oraz nauki innych przedmiotów ogólnomuzycznych. Metody pracy na pewno będą przez nauczycieli udoskonalane w celu uzyskania jak najlepszych efektów nauczania. W obecnej sytuacji bardzo  ważna jest rola rodziców aby motywować dzieci do systematycznej pracy.
Poniżej zamieszczamy kilka rad przygotowanych przez Panią Elizę Ludkiewicz, które być może pomogą Państwu motywować dzieci do nauki.
 
1. Pamiętajcie, że to, iż dzieci fizycznie nie są w szkole, nie oznacza, że cały dzień mają poświęcić na naukę. Ci z Państwa, którzy w tych dniach pracują zdalnie, mogą porównać to do swoich doświadczeń. Dobrze w pewnym momencie zamknąć komputer i zakończyć pracę.
2. W związku z tym na pewno warto wspomóc dzieci w przygotowaniu planu działań na konkretne dni. Taka systematyka pozwala na optymalne wykorzystanie czasu oraz na zachowanie balansu między pracą a odpoczynkiem. Poza tym im bardziej nasze funkcjonowanie będzie w tych dniach zbliżone do normalnego funkcjonowania, tym poziom lęku związanego z całą sytuacją może być mniejszy.
3. Warto zatem razem z dziećmi podzielić dzień na części, np. od rana nauka, potem zabawa/przyjemności, po obiedzie nauka i/lub ćwiczenie, a wieczorem znowu przyjemności. Ten czas na odpoczynek jest ważny nie tylko dla młodszych dzieci, ale dla starszych również.
4. Warto także wyznaczyć konkretne cele, które będziecie realizować. Określenie „uczenie się” jest bardzo szeroką kategorią. Warto ją podzielić na mniejsze, mierzalne kroki, np. „zrobię pierwsze zadanie z matematyki”. Po pierwsze łatwo sprawdzić, czy dziecko zrealizowało plan. Po drugie łatwo stwierdzić, czy czynność została zakończona. Po trzecie łatwo uzyskać gratyfikację w postaci ukończonego zadania. Jeśli formułujemy zbyt szerokie kategorie, wówczas dziecko ma poczucie, że robiło coś cały dzień, choć tak naprawdę efektów nie widać. Krótkie, mierzalne cele zdecydowanie bardziej motywują do nauki.
5. Wydaje mi się, że lepiej, aby dzieci zaczęły dzień od nauki. Jeśli zaczną od przyjemności, np. gry na komputerze, to nauka okaże się czynnikiem, z powodu którego muszą przerwać ulubioną czynność. W konsekwencji będzie źle im się kojarzyć, co z pewnością może przyczynić się do spadku motywacji. 
6. Pamiętajcie Państwo, że do tej pory dzieciom dom kojarzył się z odpoczynkiem, relaksem, zapewne też z nauką, ale nie w takim wymiarze, w jakim to mają robić teraz. Dajcie im czas na przestawienie się. Może warto wydzielić jakąś przestrzeń „szkolną”. Postarajcie się, żeby dzieci nie robiły zadań na łóżku, czyli miejscu, które ma się kojarzyć ze spaniem, a nie z nauką.
7. Być może część dzieci twierdzi, że skoro nie chodzą fizycznie do szkoły, to należy im się wolne. Spróbujcie Państwo pokazać im zaistniałą sytuację od nieco innej strony – czas kwarantanny minie, oceny muszą być wystawione. Teraz mogą poświęcić codziennie stosunkowo krótki czas na szkołę. Gdyby przez ten czas nie było nauki na odległość, po powrocie do szkoły musieliby poświęcić mnóstwo czasu na naukę. Oczywiście zarówno dzieci, jak i młodzież mają nieco inną perspektywę czasową niż dorośli. Dla nich bardziej liczy się to, co jest tu i teraz. I to jest związane z etapem rozwoju, na jakim się znajdują. Nie oczekujcie od nich, że nagle zaczną patrzeć perspektywicznie. Natomiast warto im tę kwestię przedstawić właśnie na zasadzie zysków i strat. Lepiej teraz poświęcić trochę czasu niż potem dużo. Prosty bilans.
8. Zawsze warto przypomnieć, że szkoła funkcjonuje i nadal istnieją obowiązki związane z nauczaniem. Nauczyciele także pracują, nie mają wolnego. Państwo także pracujecie, nawet jeśli fizycznie nie przebywacie w miejscu pracy, gdyż jest to praca zdalna. Tak więc i uczniowie nadal muszą realizować swoje obowiązki.
Jednocześnie informujemy, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne nauczycieli, uczniów, rodziców,  postaraliśmy się stworzyć za pomocą jednolitego komunikatora Messenger konta i grupy, dzięki którym w prosty sposób będziemy mogli mieć kontakt z uczniami, szczególnie uczniami klas IV-VIII OSM I st.  Komunikator pozwoli nam na wideopołączenia z grupą do 8 osób lub rozmowy z uczniami tak grupowe jak i indywidualne.