Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Klasy VIII OSM I st. - odbiór zaświadczeń
Zapraszamy uczniów klas VIII OSM I st. po odbiór zaświadczeń o wynikach uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty w dn. 8 lipca 2022 r., w godz. 8:00 - 15:00 do sekretariatu szkoły.