Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dzień Edukacji Narodowej
Informujemy, że w dniu 14 października 2019 r. zajęcia dydaktyczne w szkole nie odbędą się. 
Świetlica szkolna czynna w godz. 7:00 - 16:00.