Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
12 listopad 2021 r.
2 maj 2022 r.
24 maj 2022 r.
25 maj 2022 r.
26 maj 2022 r.
17 czerwiec 2022 r.