Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
4, 5 styczeń 2021 r. - w związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego  i przypadającymi w tych dniach feriami zimowymi, dodatkowe dni wolne  zostaną ustalone w późniejszym terminie. 
25, 26, 27 maj 2021 r.
4 czerwiec 2021 r.