Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dodatkowe dni wolne. WAŻNA ZMIANA !
Dodatkowe dni wolne. WAŻNA ZMIANA !

W związku ze zmianą terminów przeprowadzania Egzamniu Ósmoklasisty dodatkowymi dniami wolnymi w OSM I st. są : 16, 17,18 czerwca 2020 r.
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020
OSM I st.
02.01.2020
03.01.2020
12.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
18.06.2020
PSM I i II st.
02.01.2020
03.01.2020
12.06.2020