Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dodatkowe dni wolne.
Dodatkowe dni wolne.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019
OSM I st.
02.11.2018
16.11.2018
15.04.2019
16.04.2019
17.04.2019
02.05.2019
PSM I i II st.
02.11.2018
16.11.2018
02.05.2019