Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dodatkowe dni wolne.
Dodatkowe dni wolne.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018:
2 listopada 2017
3 listopada 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018