Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Dodatkowe dni wolne.




Dodatkowe dni wolne.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020
OSM I st.
02.01.2020
03.01.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
12.06.2020
PSM I i II st.
02.01.2020
03.01.2020
12.06.2020