pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

24.11. 2023 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 24 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w ZSM.