Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

STRAJK
STRAJK

 
Informujemy, że od dnia  8 kwietnia 2019 r. do odwołania szkoła przystępuje do strajku.
W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia
nie będą odbywały się lekcje.
Dyrekcja szkoły prosi rodziców o zapewnienie  dzieciom opieki na czas strajku.
Szkoła nie dysponuje wystarczającą ilością kadry pedagogicznej dla zapewnienia właściwej opieki uczniom.
 
Urząd Miasta informuje, że w okresie strajku dyżury bedą pełniły nastepujące Świetlice Środowiskowe, czynne  w godz. od. 7:00 do 14:00:

ZACHĘTA           ul. Wieniecka 42

ZACISZE             ul. Zakręt 8

ZAPIECEK          ul. 3 Maja 6

ZEFIR                  ul. Kaliska 7

ZORZA                ul. Żytnia 58