Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz klas programowo wyższych
 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE

  • Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy I PSM I stopnia odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 17:15 w sali nr 107
  • Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy I PSM II stopnia odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 17:15 w sali nr 203
 

BADANIA PRZYDATNOŚCI

  • Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia cykl 6-letni odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 20
  • Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia cykl 4-letni odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali nr 20
 

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA

  • WYDZIAŁ WOKALNY
            11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali nr 20
  • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY – SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH
            część teoretyczna: 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 18:00 w sali nr 20
            część praktyczna: 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 18:30 w sali kameralnej
  • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY – SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH
            część teoretyczna: 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali nr 20
            część praktyczna: 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 18:15 w auli
  • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY – SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
            część teoretyczna: 14 czerwca 2018 roku (czwartek) od godz. 16:00 w sali nr 20
            część praktyczna: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16:30 w auli
 

EGZAMINY WSTĘPNE DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ

  • SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH
            część teoretyczna: 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 17:30 w sali nr 20
            część praktyczna: 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 18:30 w sali kameralnej
  • SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
            część praktyczna: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) od godz. 16:30 w auli