Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecności nauczycieli.
Nieobecności nauczycieli.

W dniu 13 czerwca 2018 r. zajęcia z Panią Jolantą Marciniak nie odbedą się.