Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Nieobecności nauczycieli.
Nieobecności nauczycieli.

W dniach 17-22 października 2018 r. zajęcia z p. Grzegorzem Weręgowskim nie odbędą się.
W dniu 19 października 2018 r. zajęcia z p. Martą Miklaszewską nie odbędą się.