Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

KONKURS na film dla uczniów ZSM

Regulamin konkursu na film reklamujący
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
 
Konkurs organizowany jest w ramach Jubileuszu 70-lecia ZSM
 
Organizator: ZSM im. Czesława Niemena we Włocławku
Osoby odpowiedzialne: Monika Rupczak, Aleksandra Biernacka
Uczestnicy: uczniowie ZSM ( OSM, PSM I st., PSM II st. )
Dopuszcza się udział uczniów indywidualnych lub zespołowo
Termin składania prac: do 15 czerwca 2018 r.
Cele
1.Promocja szkoły.
2.Rozbudzanie zainteresowań uczniów.
3.Zachęcanie uczniów do wykorzystania nowych urządzeń i technik multimedialnych.
Zasady uczestnictwa
Konkurs polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie 3 minutowego filmu , będącego reklamą ZSM, oraz opatrzenie go tytułem. Praca w ciekawy sposób powinna pokazywać życie naszej szkoły , jej mocne strony, atuty i to wszystko co w niej cenicie.
Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu ( w szkole, na boisku, w domu, w parku), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę studia filmowego albo w plenerze.
Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych, lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły oraz podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia ZSM.
Wymagania sprzętowe i formalne
Filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym, tabletem, kamerą cyfrową.
Filmy muszą być zapisane w pliku wideo, w dowolnym formacie.
 
Nagrody
Konkurs przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.
Najlepszy film zostanie wyemitowany na Koncercie Jubileuszowym 70-lecia w Browarze B.
Do oceny złożonych filmów zostanie powołana komisja konkursowa.
Pod uwagę będą brane:
- oryginalny pomysł
- wykonanie
- ogólnie wrażenie artystyczne
Sposób dostarczenia filmu
Film należy przekazać na nośniku danych (pamięć USB- pendrive) do Pani Moniki Rupczak,  sala 213.
O wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do komisji.
Ogłoszenie  wyników
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 22 czerwca 2018 r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebook’owej szkoły.