Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

KONKURS na film dla uczniów ZSM

Regulamin konkursu na film reklamujący
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
 
Konkurs organizowany jest w ramach Jubileuszu 70-lecia ZSM
 
Organizator: ZSM im. Czesława Niemena we Włocławku
Osoby odpowiedzialne: Monika Rupczak, Aleksandra Biernacka
Uczestnicy: uczniowie ZSM ( OSM, PSM I st., PSM II st. )
Dopuszcza się udział uczniów indywidualnych lub zespołowo
Termin składania prac: do 15 czerwca 2018 r.
Cele
1.Promocja szkoły.
2.Rozbudzanie zainteresowań uczniów.
3.Zachęcanie uczniów do wykorzystania nowych urządzeń i technik multimedialnych.
Zasady uczestnictwa
Konkurs polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie 3 minutowego filmu , będącego reklamą ZSM, oraz opatrzenie go tytułem. Praca w ciekawy sposób powinna pokazywać życie naszej szkoły , jej mocne strony, atuty i to wszystko co w niej cenicie.
Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu ( w szkole, na boisku, w domu, w parku), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę studia filmowego albo w plenerze.
Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych, lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły oraz podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia ZSM.
Wymagania sprzętowe i formalne
Filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym, tabletem, kamerą cyfrową.
Filmy muszą być zapisane w pliku wideo, w dowolnym formacie.
 
Nagrody
Konkurs przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.
Najlepszy film zostanie wyemitowany na Koncercie Jubileuszowym 70-lecia w Browarze B.
Do oceny złożonych filmów zostanie powołana komisja konkursowa.
Pod uwagę będą brane:
- oryginalny pomysł
- wykonanie
- ogólnie wrażenie artystyczne
Sposób dostarczenia filmu
Film należy przekazać na nośniku danych (pamięć USB- pendrive) do Pani Moniki Rupczak,  sala 213.
O wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do komisji.
Ogłoszenie  wyników
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 22 czerwca 2018 r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebook’owej szkoły.