Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Akcja "Życzliwy Włocławek"


15 marca 2019 r

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

 

Akcja „Życzliwy Włocławek” - działania szkolne  w oddziałach OSM I st.  w ramach prowadzonej kampanii

 

  1. Rozmowy kierowane wyjaśniające pojęcie  życzliwości jako zbioru cech i formy postawy społecznej  - zajęcia w ramach działań wychowawczych, wprowadzające w temat kampanii (11 – 15.03.2019r.; w ramach godzin wychowawczych).
  2. Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat mowy nienawiści i postaw przeciwstawnych – klasy I – III; daty dzienne wg ustaleń z wychowawcami klas.
  3. Cykl rozmów kierowanych  z psychologiem szkolnym, prowadzonych w klasach IV  - VIII na temat życzliwości, tolerancji i przeciwstawiania się mowie nienawiści – „Akceptuj i bądź życzliwym – budowanie i wzmacnianie atmosfery życzliwości i akceptacji w całej społeczności szkolnej”; 04.02. – 31.05.2019r.; daty dzienne  wg ustaleń z wychowawcami klas.
  4. Wykonujemy „Życzliwe buźki” – prace plastyczno-techniczne w klasach I – III prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach edukacji plastycznej (11-13.03.2019r.)
  5. „Życzliwość i tolerancja” – plastyczny wyraz pojęć – wykonywanie plakatów w ramach zajęć plastycznych w klasach IV – VII. Szkolna wystawa plakatów.
  6. „Mandala serc – zainwestuj w dobro” – wspólna praca plastyczna uczniów klas II – VIII pod nadzorem nauczyciela plastyki i wychowawców klas – 15.03.2019r.
  7. „Spraw komuś radość” - koncert w Bibliotece Pedagogicznej dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu; 13.03.2019r.; g.11:00
  8. Podsumowanie działań szkolnych – sprawozdanie na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym ZSM.