dziś jest: 21.02.2018
Plan lekcji

 

 Plan zajęć - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - klasy I - III

 

 

Klasa I

105

Klasa II

103

Klasa III

104

 

 

Poniedziałek

 

8:00-8:45

kształcenie sł.

105/203

kształcenie sł. 202

w-f

8:55-9:40

w-f

rytmika 202

X

9:50-10:35

X

X

X

10:45-11:30

X

X

kształcenie sł.

202/110

11:40-12:25

rytmika A 202

X

religia

12:35-13:20

---

religia

rytmika A 202

13:40-14:25

etyka klas I – III 102

 

 

Wtorek

 

8:00-8:45

w-f

informatyka 106

X

8:55-9:40

kształcenie sł.

202/203

X

X

9:50-10:35

X

j.angielski

X

10:45-11:30

X

X

religia

11:40-12:25

X

X

j.angielski

12:35-13:20

---

---

---

13:40-14:25

etyka klas I – III 102

 

 

Środa

 

8:00-8:45

w-f

X

X

8:55-9:40

X

w-f

X

9:50-10:35

X

kształcenie sł. 202

X

10:45-11:30

informatyka 106

X

kształcenie sł.

202/203

11:40-12:25

rytmika B 202

X

informatyka 106

12:35-13:20

---

---

rytmika B 202

 

 

Czwartek

 

8:00-8:45

X

religia

X

8:55-9:40

X

j.angielski

X

9:50-10:35

X

X

X

10:45-11:30

religia

X

zaj. wyrównawcze

11:40-12:25

j.angielski

zaj. wyrównawcze

----

 

 

Piątek

 

8:00-8:45

religia

X

j.angielski

8:55-9:40

j.angielski

X

X

9:50-10:35

X

X

X

10:45-11:30

X

w-f

X

11:40-12:25

X

---

w-f

12:35-13:20

zaj. wyrównawcze

---

---

 

 

X - zajęcia z wychowawcą

zaj. wyrównawcze - dotyczą tylko części uczniów

   

 

Plan zajęć - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - klasy IV - VII

 

Klasa IVa

17

Klasa IVb

109

Klasa Va

102

Klasa Vb

20

Klasa VI

107

Klasa VII

110

 

 

Poniedziałek

 

8:00-8:45

inform.

109/106

kształcenie sł. 110

basen

j.polski

---

geografia 107

8:55-9:40

kształcenie sł. 102

inform. 106/109

basen

kształcenie sł.

j.polski

j.angielski

9:50-10:35

j.polski

technika

j.angielski

audycje muz.

matematyka

w-f

10:45-11:30

technika

audycje muz.

j.polski

matematyka

w-f

kształcenie sł. 106

inform. 203

11:40-12:25

w-f

w-f

technika

historia

kształcenie sł. 109/203

kształcenie sł. 106

inform. 110

12:35-13:20

godz. wych.

j.polski 102

matematyka 109

j.angielski

historia

literatura muz. 203/110

13:40-14:25

zaj.dod. j.angielski 17

kształcenie sł. 203

w-f

j.polski 102

j.hiszpański

14:30-15:15

etyka dla klas IV – V 102

dod.j.ang. 107

historia

15:20-16:05

etyka dla klas IV – V 102

---

kółko hist.

 

 

Wtorek

 

8:00-8:45

j.polski 102

j.angielski

audycje muz. 203

religia

matematyka

j.angielski

8:55-9:40

matematyka

kształcenie sł.

j.angielski

religia

j.angielski

w-f

9:50-10:35

kształcenie sł. 107

matematyka

kształcenie sł. 203

kształcenie sł.

w-f

j.polski

102

10:45-11:30

audycje muz. 107

j.polski 102

w-f

j.angielski 109

kształcenie sł. 20

inform. 106

matematyka

11:40-12:25

w-f

w-f

religia

matematyka

audycje muz. 20

inform. 106

kształcenie sł. 107/203

12:35-13:20

j.angielski

religia

j.polski

w-f

przyroda 106

zasady muz. 107/203

13:40-14:25

orkiestra kl. IV – V aula

j.polski 106

biologia

14:30-15:15

orkiestra kl. IV – V aula

---

godz. wych.

15:20-16:05

---

---

---

---

etyka kl. VI – VII 109

 

 

Środa

 

8:00-8:45

historia

j.polski

matematyka

j.polski

przyroda 110

geografia 107

8:55-9:40

j.polski

historia

przyroda

matematyka

j.polski 110

biologia 107

9:50-10:35

matematyka

przyroda

historia

j.angielski

j.polski 110

j.hiszpański 107

10:45-11:30

przyroda

j.angielski

j.polski

plastyka

historia

matematyka

11:40-12:25

j.angielski

matematyka

plastyka

przyroda

religia

j.polski

12:35-13:20

chór kl. IV – V aula

j.angielski 110

chemia 107

13:40-14:25

chór kl. IV – V aula

---

fizyka 107

14:30-15:15

---

---

---

---

---

religia 107

15:20-16:05

---

---

---

---

etyka kl. VI – VII 109

 

 

Czwartek

 

8:00-8:45

przyroda

basen

inform. 106/109

w-f

matematyka

historia 102

8:55-9:40

religia

basen

matematyka 110

inform. 106/109

j.polski

j.polski 102

9:50-10:35

matematyka

j.angielski

j.polski

przyroda

technika

w-f

10:45-11:30

j.polski

matematyka

przyroda

technika

w-f

plastyka

11:40-12:25

plastyka

przyroda

w-f

matematyka

inform. 106

kształcenie sł. 203

j.polski 102

12:35-13:20

basen

plastyka

godz. wych.

j.polski

inform. 106

audycje muz. 203

matematyka

13:40-14:25

basen

---

WDŻ 20

orkiestra s.kam. / chór aula

14:30-15:15

WDŻ 20

---

---

orkiestra s.kam. / chór aula

15:20-16:05

---

---

---

---

---

WDŻ

 

 

Piątek

 

8:00-8:45

---

godz. wych.

w-f

j.polski

przyroda

j.polski 102

8:55-9:40

w-f

w-f

j.polski

j.polski

matematyka

religia

9:50-10:35

religia

j.polski

matematyka

przyroda

j.angielski

w-f

10:45-11:30

j.polski

religia

przyroda

basen

godz. wych.

matematyka

11:40-12:25

j.angielski

matematyka

religia

basen

basen

fizyka 107

12:35-13:20

matematyka

j.polski

j.angielski

godz. wych.

basen

chemia 107

13:40-14:25

dod. j.polski 102 / matematyka 109

religia 110

j.angielski 107

 

 

 dod. zaj. / etyka / wych. do ż. w rodz. - zajęcia dotyczą części uczniów

 

 


 

Plan zajęć - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia - cykl sześcioletni - klasy I - III

Klasa I

 

Wtorek

15:30-16:15

Rytmika

A.Dąbrowska (202)

 

Wtorek

16:20-17:05

Kształcenie sł.

M.Chylińska (107)

Czwartek

17:10-17:55

Kształcenie sł.

M.Chylińska (107)

 

Klasa II

A.Dąbrowska (202)

Klasa III

A.Dąbrowska (202)

Wtorek

16:20-17:05

Kształcenie sł.

Wtorek

18:00-18:45

Kształcenie sł.

Wtorek

17:10-17:55

Rytmika

Czwartek

16:20-17:05

Kształcenie sł.

Czwartek

15:30-16:15

Kształcenie sł.

Czwartek

17:10-17:55

Rytmika

 

 

Plan zajęć - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia - cykl sześcioletni - klasy IV - VI

 

 

Wtorek

 

M.Chylińska (107)

D.Reniecka (19)

D.Reniecka P.Gostyńska s.kameralna

P.Gostyńska (110)

15:30-16:15

V – Kształcenie sł.

IV – Kształcenie sł.

---

---

16:20-17:05

---

---

IV, V, VICr

---

17:10-17:55

---

---

IV, V, VI Cr

---

18:00-18:45

---

---

---

---

18:50-19:35

---

---

---

VI – Kształcenie sł.

19:40-20:25

---

---

---

---

 

 

Środa

 

Czwartek

 

P.Gostyńska (110)

 

M.Chylińska (107)

P.Gostyńska (110)

16:00-16:45

VI – Kształcenie sł.

15:30-16:15

V – Kształcenie sł.

IV – Kształcenie sł.

16:50-17:35

VI – Audycje muz.

16:20-17:05

V – Audycje muz.

IV – Audycje muz.

 

 

Plan zajęć - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia - cykl czteroletni

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

M.Chylińska (107)

D.Reniecka (19)

D.Reniecka P.Gostyńska s.kameralna

P.Gostyńska (110)

D.Reniecka (19)

M.Chylińska (107)

P.Gostyńska (110)

15:30-16:15

---

---

---

III – Kształcenie sł.

IV – Kształcenie sł.

---

II – Kształcenie sł.

16:20-17:05

---

---

II, III, IVCr

---

IV – Audycje muz.

---

II – Audycje muz.

17:10-17:55

I – Kształcenie sł.

---

II, III, IV Cr

---

---

---

III – Kształcenie sł.

18:00-18:45

---

IV – Kształcenie sł.

---

II – Kształcenie sł.

---

I – Kształcenie sł.

III – Audycje muz.

 

 


 

Plan zajęć - Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia - wydział instrumentalny

 

PONIEDZIAŁEK

 

L.Klarecka (106)

M.Chylińska (107)

M.Gorzkowska (203)

15:30-16:15

III – Literatura muz.

---

IV – Harmonia

16:20-17:05

III – Literatura muz.

---

IV – Harmonia

17:10-17:55

II A i II BLiteratura muz.

---

III – Kształcenie sł.

18:00-18:45

---

I A – Zasady muz. z el. ed. nut

III – Kształcenie sł.

18:50-19:35

---

I A – Kształcenie sł.

---

19:40-20:25

---

---

---

 

WTOREK

ŚRODA

 

D.Reniecka (19)

T.Karpińska (20)

M.Gorzkowska (203)

15:30-16:15

---

V – Historia muz.

IV – Kształcenie sł.

16:20-17:05

---

V – Historia muz.

IV – Kształcenie sł.

17:10-17:55

---

V – Formy muz.

IV – Literatura muz.

18:00-18:45

---

II B – Zasady muz. z el. ed. nut

IV – Historia muz.

18:50-19:35

---

I B – Literatura muz.

---

19:40-20:25

I B – Zasady muz. z el. ed. nut

---

---

 

CZWARTEK

 

D.Reniecka (19)

T.Karpińska (20)

L.Klarecka (106)

M.Chylińska (107)

M.Gorzkowska (203)

15:30-16:15

---

III – Harmonia

---

---

VI – Kształcenie sł.

16:20-17:05

---

III – Harmonia

---

---

VI – Kształcenie sł.

17:10-17:55

I B – Kształcenie sł.

II A – Zasady muz. z el. ed. nut

---

---

VI – Historia muz.

18:00-18:45

I B – Kształcenie sł.

V – Formy muz.

---

---

VI – Historia muz.

18:50-19:35

II B – Kształcenie sł.

V – Harmonia

II A – Kształcenie sł.

I A – Kształcenie sł.

---

19:40-20:25

II B – Kształcenie sł.

V – Harmonia

II A – Kształcenie sł.

I A – Literatura muz.

---

 

PIĄTEK

 

L.Klarecka (106)

14:30-15:15

V – Kształcenie sł.

15:20-16:05

V – Kształcenie sł.

16:10-16:55

VI – Formy muz.

17:00-17:45

VI – Formy muz.

 

 

Plan zajęć - Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia - wydział wokalny

 

 

Poniedziałek

Wtorek

 

M.Chylińska (107)

D.Reniecka (19)

D.Reniecka (19)

T.Karpińska (20)

L.Klarecka (106)

O.Czachowska (203)

15:30-16:15

III – Kształcenie sł.

I – Zasady muz. z el. ed. nut

---

---

III – Formy muz.

---

16:20-17:05

III – Kształcenie sł.

---

---

---

III – Formy muz.

---

17:10-17:55

---

---

---

---

III – Formy muz.

II – Dykcja i recytacja

18:00-18:45

---

---

---

II – Zasady muz. z el. ed. nut

III – Formy muz.

I – Dykcja i recytacja

18:50-19:35

---

---

I – Kształcenie sł.

---

II – Historia muz.

III – Dykcja i recytacja

19:40-20:25

---

---

---

---

---

---

 

Środa

Czwartek

 

D.Reniecka (19)

L.Klarecka (106)

T.Karpińska (20)

L.Klarecka (106)

M.Gorzkowska (203)

15:30-16:15

---

I – Historia muz.

II – Harmonia

III – Harmonia

IV – Kształcenie sł.

16:20-17:05

---

I – Historia muz.

II – Harmonia

III – Harmonia

---

17:10-17:55

I – Kształcenie sł.

II – Historia muz.

---

III – Historia muz.

---

18:00-18:45

I – Zasady muz. z el. ed. nut

---

---

III – Historia muz.

---

18:50-19:35

II – Kształcenie sł.

---

---

---

---

19:40-20:25

II – Kształcenie sł.

---

---

---

---

 

                 

 

 

© Zespół Szkół Muzycznych | design: Samba-AnaCom