dziś jest: 21.02.2018
Konkursy

 

 

 

 

REGULAMIN1.Konkurs IX Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” jest rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Organizatorem IX Włocławskich Spotkań Skrzypcowych jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorami konkursu są: Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku oraz Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Talentów.

3. Celem Spotkań jest:

– rozwijanie uzdolnień uczniów klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia,

– prezentacja osiągnięć artystycznych młodych instrumentalistów,

– lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia,

– wymiana doświadczeń pedagogicznych.

4. IX Włocławskie Spotkania Skrzypcowe odbędą się w dniach 24‑26.04.2018 r. w sali koncertowej ZSM im. Czesława Niemena we Włocławku.

5. Przesłuchania będą miały formę konkursu.

6. Konkurs jest jednoetapowy, przeznaczony dla uczniów kl. I-IV cyklu 4‑letniego oraz kl. I-VI cyklu 6-letniego / 8-letniego publicznych szkół muzycznych I stopnia.

7. Spotkania będą przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:

I grupa  

– uczniowie klas I-II OSM I st. lub PSM I st. cyklu 6-letniego/8-letniego

– uczniowie klasy I PSM I st. cyklu 4-letniego

II grupa

– uczniowie klas III-IV OSM I st. lub PSM I st. cyklu 6-letniego/8-letniego

– uczniowie klasy II PSM I st. cyklu 4-letniego

III grupa         

– uczniowie klas V-VI OSM I st. lub PSM I st. cyklu 6-letniego/8-letniego

– uczniowie klas III-IV PSM I st. cyklu 4-letniego

8. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami. Organizator nie zapewnia akompaniatorów. W sali koncertowej dostępny jest fortepian marki Petrof.

9.W przypadku dużej ilości uczestników, ze względów organizacyjnych, przeprowadzenie prób akustycznych może okazać się niemożliwe.

10.Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

11. Jury powołuje dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

12. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

13. Występy uczestników będą oceniane w skali 1-25 punktów.

14. We wszystkich trzech grupach wiekowych będą przyznane nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień oraz nagród pozaregulaminowych.

15. Wszyscy wykonawcy Spotkań otrzymają dyplomy uczestnictwa.

16. Przesłuchania grup wiekowych planowane są w następujących terminach:
24.04.2018 r. – III grupa wiekowa

25.04.2018 r. – II grupa wiekowa

26.04.2018 r. – I grupa wiekowa

17. Uczniowie wystąpią w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów w dniu zamknięcia listy.

18. Przesłuchania każdej grupy wiekowej zakończą się wręczeniem nagród i koncertem laureatów.

19. Program koncertu laureatów ustala Jury. Uczestnictwo w koncercie laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych i akompaniatorów.

20. W dniu 26.04.2018 r. odbędzie się koncert galowy. Laureaci pierwszych miejsc I, II i III grupy wiekowej zobowiązani są do wystąpienia na tym koncercie wraz z akompaniatorami.

21. Przesłuchania oraz koncerty są otwarte dla publiczności.

22.Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą mailową w terminie od 01.03.2018 r. do 28.03.2018 r. na adres e-mail:

promocja.talentow@gmail.com

 

23. Zgłoszenia wysłane zarówno przed, jak i po w/w terminie nie zostaną przyjęte przez organizatora.

24.Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsmwlo.edu.pl w dniu 11.04.2018 r.

25.W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników w poszczególnych grupach wiekowych.

26. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania ponoszą uczestnicy konkursu.

27.Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane będą pod numerem telefonu: (54) 231 19 88, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-12:00.

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

I grupa wiekowa

 

1.     Koncert (część I lub III) lub utwór dowolny.

2.     Miniatura z towarzyszeniem fortepianu – dowolny utwór kompozytora polskiego.

 

 

II grupa wiekowa

 

1.     Koncert, część I lub III.

2.     Miniatura z towarzyszeniem fortepianu – dowolny utwór kompozytora polskiego.

 

 

III grupa wiekowa

 

1.     Dowolna etiuda na skrzypce solo.

2.     Koncert, część I lub III.

3.     Miniatura z towarzyszeniem fortepianu – dowolny utwór kompozytora polskiego.

 

   

  

 

 

 

 * * * * * 

 

   

XI WŁOCŁAWSKIE SPOTKANIA KLAS FORTEPIANU

 

im. Tadeusza Chmielewskiego

 

 

Włocławek, 8 kwietnia 2016 r.

 

 

 

      Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu, które dostępne są

 

w podfolderze: 2016.04.08_XI Włocławskie Spotkania Klas Fortepianu - wyniki.

 

 

 

  

  

   

 

 

© Zespół Szkół Muzycznych | design: Samba-AnaCom